Adatvédelem

1. Adatvédelem
A CD Hungary  Zrt ezúton tájékoztatja a www.cdhungary.com weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a CD Hungary  Zrt figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv).
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • (Ekertv).

2. Kezelt adatok köre
A CD Hungaryt weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja.
Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CD Hungary Zrt. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

3. Az adatkezelés célja

  • piackutatás, piaci elemzések készítése
  • statisztikák összeállítása
  • tájékoztatás nyújtása a Cd Hungary Zrt szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása
A CD Hungary Zrt. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A CD Hungary Zrt az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

5. Érintettek jogainak gyakorlása
A weboldalon regisztrált látogatók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a CD Hungary  Zrt által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.
Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a CD Hungary Zrt a hirlevel@cdhungary.com  email címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a CD Hungary Zrt. -nek a további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését a CD Hungary  Zrt-nek, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.